Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ποδηλάτες στο οδόστρωμα...!

Σεβαστείτε τους, κάνουν κάτι για το οποίο αύριο θα τους ευγνωμονούμε…!

Θυμηθείτε ό,τι:
"Κάθε πολιτισμός ξεκινάει με την αυταρχία μιας πίστης και τελειώνει με την αναρχία μιας λογικής..."